o competencelab

Wiedza i kompetencje pracowników to siła napędowa każdej organizacji. Dostrzeganie talentów i tworzenie im warunków do rozwoju mają wpływ na to, jak radzimy sobie w wymagającym otoczeniu rynkowym. Firmy, które wyprzedzają swoich konkurentów wiedzą, że kluczem do sukcesu są utalentowani ludzie.

Competencelab to wsparcie w identyfikacji i rozwoju talentów. Jak w laboratorium, sięgam po różne narzędzia, aby odkryć potencjał kryjący się w ludziach. Rozpoznaję oraz pomagam rozwijać i właściwe wykorzystywać silne strony pracowników w ich codziennej pracy. Zobacz, jak mogę pomóc Twojej organizacji.

Jestem otwarta na współpracę z każdym, kto wierzy w rozwój. Jako niezależny konsultant, asesor i coach współpracuję z firmami, agencjami  doradztwa personalnego i klientami indywidualnymi, którym bliskie jest samodoskonalenie się. Pomagam dostrzec i rozwijać talenty na różnych etapach funkcjonowania pracowników w organizacji, począwszy od procesu rekrutacji (testy psychometryczne, sesje AC/DC, badania kompetencji). Poprzez coaching pomagam odnaleźć wewnętrzną siłę, dzięki której można zrealizować rzeczy niemożliwe. Wiem, jakie pytania zadać, aby wykorzystać potencjał do osiągania celów i spełniania marzeń.

 

Moja pasja do rozwoju siebie i innych oraz pracy z ludźmi poparta jest rzetelną wiedzą i doświadczeniem. Jako urodzony psycholog zawsze umiałam interpretować zachowania innych oraz diagnozować ich silne i słabe strony. Swoje naturalne zdolności wzmocniłam na studiach (Filologia Polska, Psychologia, Psychologia Zarządzania, Coaching), a praktyczne doświadczenia zdobywałam w agencji doradztwa personalnego.

Wiem, jak szlifować diament, by stał się brylantem. Moja pasja do (samo)rozwoju wpływa na to, jak pracuję. Nieustannie czuwam, aby moi Klienci czerpali korzyści ze współpracy ze mną. Moje wsparcie to nie tylko eksperckość i profesjonalizm, ale również skuteczność proponowanych rozwiązań
i rekomendacji. Możesz mieć pewność, że warto mi zaufać. Sprawdź, jak mogę Ci pomóc.

 

OFERTA

W mojej pracy sięgam po narzędzia, które ułatwiają identyfikację talentów i ich rozwój. Wspieram organizacje w rekrutacji właściwych kandydatów oraz wzmacnianiu kompetencji dotychczasowych pracowników. Moja ofertę kieruję również do tych osób, które poprzez coaching chciałyby wyruszyć w podróż do siebie i przed siebie.

Aby efektywnie zarządzać firmą, należy wiedzieć jakie osoby powinniśmy zatrudniać, które promować, co wpływa na efektywność pracowników, co ich motywuje, jakie są ich mocne strony oraz ograniczenia, a także jaką wartość wnoszą do organizacji. Testy psychometryczne pozwalają dowiedzieć się więcej na temat stylu zachowania pracowników, ich zdolności oraz umiejętności
i mogą być wykorzystywane w wielu obszarach – od rekrutacji do planowania strategii rozwojowych.  Moje wsparcie obejmuje udostępnienie testu, przygotowanie raportu i udzielenie informacji zwrotnej zarówno Klientowi, jak i uczestnikowi.

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie firmy jest zatrudnienie właściwego pracownika na odpowiednim stanowisku. Testy kompetencyjne to narzędzie, które bada umiejętności i zdolności kandydatów do pracy w danym obszarze/na danym stanowisku. Metoda ta pozwala na diagnozę kompetencji poprzez pomiar wiedzy dotyczącej tego jak się zachować w różnych sytuacjach społecznych, zawodowych. Testy kompetencyjne mogę być również wykorzystywane w procesie oceny kompetencji pracowników czy ocenie skuteczności szkoleń. Moje wsparcie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie testów (wraz z opracowaniem raportów) dopasowanych do profilu stanowiska oraz modelu kompetencyjnego firmy.

Centrum oceny i rozwoju pozwala zweryfikować kompetencje i potencjał zawodowy kandydatów oraz pracowników. Wyniki uzyskane podczas sesji grupowych lub indywidualnych umożliwiają podjęcie trafnych decyzji personalnych oraz diagnozowanie potrzeb. Moje wsparcie obejmuje przygotowanie profili kompetencji i zadań (w oparciu o model kompetencyjny klienta i oczekiwania na danym stanowisku), udział w AC/DC w roli asesora, koordynowanie zespołu asesorów i aktorów, tworzenie raportów i udzielanie informacji zwrotnej. Jako niezależny asesor mogę wesprzeć Twój zespół w realizacji projektów dla Klienta bądź wziąć udział w wewnętrznych procesach rekrutacyjnych

Coaching to praca nad poszukiwaniem nowych dróg i sposobów działania, które doprowadzą Cię tam, gdzie chcesz być (zarówno prywatnie, jak i zawodowo). Jako coach wspieram Klientów w procesie zmiany, pomagam przełamać bariery, zauważyć ukryty potencjał i wykorzystać go do osiągania celów i spełniania marzeń. W efekcie moi Klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich umiejętności. Umiem słuchać
i obserwować tak, aby wydobyć  te zasoby, które klient posiada. Moja oferta skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

 

 

WYNAJMIJ ASESORA

CompetenceLab

Jako niezależny asesor współpracuję z agencjami doradztwa personalnego i klientami biznesowymi. Moje wiedza i doświadczenie pozwalają mi na skuteczne wsparcie wszystkich procesów, w których kluczowe są umiejętność słuchania i obserwacji, zdolność analizowania zachowań i wyciągania wniosków. Wyostrzony zmysł obserwacyjny jest poparty solidnym przygotowaniem teoretycznym
i praktycznym.

Moją ofertę kieruję do tych, którzy chcą zwiększyć obiektywizm podczas wewnętrznych procesów rekrutacyjnych i oceny pracowników czy potrzebują dodatkowego wsparcia w realizacji sesji AC/DC.

Zapraszam do kontaktu!
CompetenceLab

Blog

Kontakt

ul. Tomaszowska 14/4
50-523 Wrocław
Polska

biuro@competencelab.pl tel. 501 040 316
Launch modal
All Rights Reserved